Updated : Apr 02, 2020 in Kitchen

ชนิดและความสามารถของเครื่องซีล

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก และด้วยทุนที่เหมาะสมกับการวางแผนที่ดี ใครๆก็สามารถที่จะทำธุรกิจภายในบ้านของตัวเองได้เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่า นั่นทำให้การ บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิต ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องของชนิดของเครื่องซีลในแบบต่างๆกัน รวมไปถึงความเหมาะสมและการใช้งานของพวกมันอย่างคร่าวๆ ด้วย

  • เครื่องซีลแบบพลาสติกด้วยความร้อน ถือเป็นแบบที่ราคาถูกปานกลาง, ใช้ง่ายสุด และ ซีลถุงพลาสติกได้หลายแบบ ไมว่าจะเป็นแบบ PVC, Laminations Cellophane ฯลฯ ซึ่งโดยปกติแล้ว เครื่องซีล พลาสติกแบบนี้จะมีสองแบบด้วยกัน นั่นคือแบบที่ต้องใช้มือควบคุม และ แบบที่ใช้ “คันเหยียบ” ซึ่งไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามต่างต้องการ ไฟฟ้าในการให้ความร้อนกับตัวเครื่องทั้งหมด และแน่นอนว่า เวลาที่ใช้ในการ “อุ่นเครื่อง” นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อพลาสติกของถุงที่เราจะซีล เครื่องซีลทั้งสองแบบจะต้องการๆควบคุมจากตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาและถุงที่ซีลนั้นสามารถทำได้แค่ต่อถุงต่อครั้งเท่านั้น ทำให้เครื่องซีลแบบนี้ เหมาะที่จะใช้ในงานที่ไม่รีบร้อนมาก สำหรับเครื่องแบบ “คันเหยียบ” ที่ราคาดีขึ้นมาหน่อยจะมีระบบที่สามารถให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปบนถุงที่ซีลได้ด้วย ในเวลาเดียวกันกับที่กำลังทำการซีลถุง
  • เครื่องซีลพลาสติกแบบให้ความร้อนเฉียบพลัน จะมีราคาที่ถูกพอสมควร และนิยมใช้งานแพร่หลายเนื่องจากความกว้างของหน้าเครื่อง ที่เหมาะต่อการซีลผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการๆซีลหลายๆทบ เครื่องซีลแบบให้ความร้อนเฉียบพลันนี้จะ ให้ความร้อนผ่านตัวซีลสองตัวที่จะประกับกับตัวเนื้อพลาสติกและซีลมันในทันที ซึ่งข้อจำกัดของเครื่องซีลแบบนี้คือ ข้อห้ามในการใช้วัสดุจำพวก Polyethylene เป็นต้น ซึ่งเหมือนกับ เครื่องซีลด้วยความร้อนแบบธรรมดา นั่นคือ เครื่องซีลแบบนี้สามารถทำงานได้ “ต่อครั้ง” เท่านั้น และต้องมีผู้ควบคุมเครื่องตลอดเวลาด้วย
  • เครื่องซีลแบบประทับตราจะเป็นเครื่องซีลที่เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องซีลแบบนี้จะมีขนาดใหญ่และมีระบบการทำงานแบบ “ปั๊มประทับ” ลงไปบนเนื้อพลาสติกเพื่อซีลมันเข้าด้วยกัน ซึ่งลักษณะของเครื่องสามารถมีได้แบบทั้งประทับในแนวนอน และ ในแนวตั้ง และส่วนใหญ่แล้วเครื่องซีลแบบประทับตรามักจะมีความสามารถในการ ปั๊มโค้ดลงไปบนตัววัสดุที่ซีลได้ด้วยเหมือนกัน